KONTAKT

 

Integrity Real s.r.o.

Kopanice 3570/6

821 04 Bratislava

+421 905 432 052

integrityreal-ZVNC-integrityreal.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro,  vl. č. 104687/B

IČO: 48187984

DIČ:  2120090225

IBAN: SK76 1100 0000 0029 4900 5843